Add to cart
accountHerbestelling plaatsen

HIJSBANDEN

Wat is WLL werklast ?

WLL is de afkorting van Working Load Limit, beter gekend als werklast. WLL duidt op de maximaal toegelaten lading die met een hijsmiddel zoals hijsbanden en rondstroppen mag worden gehesen in rechte toestand. WLL wordt uitgedrukt in ton en is veranderlijk naargelang de hoek van aanslag. Om te weten welk effect een bepaalde manier van aanslag heeft op de bedrijfslast van uw hefmiddel, raadpleeg het WLL overzicht voor hijsbanden (te vinden naast iedere hijsband in onze webwinkel).

 

Een andere, minder gebruikte term voor Werklast is SWL of Safe Working Load.

Hijsbanden kopen? Ontdek ons assortiment!

Waar moet ik op letten bij het kopen van hijsbanden?

Gebruik enkel hijsbanden die voorzien zijn van een identificeerbaar label met onuitwisbare vermelding van

 • naam van de fabrikant
 • land van herkomst
 • nummer van de typekeuring
 • veilige werkbelasting (WLL)
 • gebruiksfactor (7)
 • productiedatum
 • serienummer
 • lengte

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van hijsbanden ligt bij de gebruiker. Lees hieronder hoe je een hijsband gebruikt. Heb je twijfels, neem contact op.

Hijsband kopen? Ontdek ons assortiment!

Van welk materiaal worden hijsbanden gemaakt?

Hijsbanden worden gemaakt van polyester. Polyester (PES) heeft de volgende eigenschappen:
•    goede weerstand tegen hoge temperaturen, UV-straling en de meeste zuren
•    blijft sterk ook in natte toestand
•    hoge trekkracht in verhouding tot het soortelijk gewicht
Hijsmaterialen gemaakt van polyester krijgen ter herkenning altijd een blauw label aangestikt.

Ontdek ons assortiment hijsbanden

Waarom hebben hijsbanden verschillende kleuren?

Om veiligheidsredenen krijgen hijsbanden per WLL werklast steeds een vaste kleur, ongeacht de fabrikant.:

 • WLL 1 ton = paars / violet
 • WLL 2 ton = groen
 • WLL 3 ton = geel
 • WLL 4 ton = grijs
 • WLL 5 ton = rood
 • WLL 6 ton = bruin
 • WLL 8 ton = blauw
 • WLL ≥ 10 ton = oranje

Bovendien krijgt iedere hijsband een aantal zwarte lijnen ingestikt. Iedere lijn staat voor 1 ton (1 lijn = 1 ton, 2 lijnen  = 2 ton etc).

WLL werklast wordt ook altijd (verplicht) vermeld op het label.

Goedkope hijsbanden kopen? Ontdek ons assortiment!

Heffen met hijsbanden: hoe ga ik te werk?

STAP 1: CHECK DE WLL WERKLAST

Ga na of de veilige werkbelasting (WLL), vermeld op het label en uitgedrukt in ton, volstaat voor het voorwerp dat je wil hijsen.

OPGELET: hou hierbij rekening met de aanslagmethode, werkomstandigheden en vorm van het voorwerp dat je wil hijsen.

De impact van de aanslaghoek op de sterkte van de hijsband vind je in het WLL schema (naast iedere hijsband in onze webwinkel).

STAP 2: CONTROLEER DE STAAT VAN DE HIJSBAND

Check steeds

 • alle zijden van de hefband
 • label
 • hulpstukken, eindfittings en verbindingselementen

Als er enige twijfel bestaat over de veiligheid/kwaliteit van de band, hijsband niet gebruiken

STAP 3: AAN DE SLAG

Werk veilig

 • Werk of sta nooit onder een geheven last
 • Hijsbanden die meer dan 18 kilogram wegen hanteer je met een toestel of met meer dan 1 persoon

Hijsband aanleggen

 • Leg de hijsband vlak om de lading. Hijsband mag nooit gedraaid zitten. Knopen in de hijsband zijn uit den boze
 • Wanneer je de hijsband ‘stropt’ of enkel gebruikt, vorm een natuurlijke hoek van 120 graden om wrijving te voorkomen
 • Zorg ervoor dat het voorwerp dat je hijst steeds in evenwicht blijft. Het werkelijke hijspunt moet zich loodrecht boven het zwaartepunt bevinden
 • Forceer de hijsband nooit in een onnatuurlijke positie en tracht de grip niet met extra kracht te vergroten

Kies de juiste hulpstukken

Gebruik bij het hijsen steeds de juiste hijshaak:

 • Kies altijd voor hulpstukken compatibel met de vorm en de breedte van de band. De hijsband moet altijd vlak door de aansluitonderdelen kunnen
 • De lengte van de hijsbandlus die aan een hijshaak wordt gehangen moet minstens 3,5 x de maximale dikte van de haak bedragen
 • De gevormde hoek in de lus aan de hijshaak mag niet groter zijn dan 20 graden
 • Het draagvlak van een hulpstuk moet altijd recht zijn
 • Wanneer de dragende breedte van de band groter is dan 75 mm, moet de boogradius van de haak (of hulpstuk) minimaal 0,75 maal zo groot zijn

Hijsen, neerlaten en verplaatsen

 • Voer de snelheid bij hijsen of neerlaten enkel geleidelijk op en voorkom schokken
 • Voorkom dat de hijsband klem komt te zitten bij het neerlaten van de last
 • Als de last op de band rust, tracht deze er niet onderuit te trekken
 • Versleep de last niet met een hijsband en sleep de hijsriem niet over de grond of een ruw oppervlak

Meer dan 1 hijsband gebruiken

 • Heb je meer dan 1 hijsband nodig, gebruik dan steeds identieke hijsbanden met dezelfde lengte
 • Vermijd slippen van de hijsband tegen de last dmv een evenaar of hijsbalk

Goedkope hijsband kopen? Ontdek ons assortiment!

Wanneer mag ik een hijsband NIET gebruiken?

Hijsband zonder label

 • Gebruik nooit een hijsband die niet voorzien is van een label. Veiligheid is niet gegarandeerd

Beschadigde hijsband

 • Beschadiging (bijvoorbeeld door wrijving) veroorzaakt verlies in breeksterkte
 • Gebruik ter preventie van wrijving een slijt- of beschermhoes
 • Vermijd altijd rechtstreeks contact met scherpe randen en hoeken

Hijsband blootgesteld aan chemische stoffen

 • Hijsbanden worden gemaakt uit polyestergarens. Deze zijn bestand tegen minerale zuren, maar niet tegen alkaliën
 • Onschadelijke chemische oplossingen kunnen door verdamping na een bepaalde tijd toch een negatieve invloed hebben op de hijsband
 • Bij twijfel over de staat van uw band, neem contact op

Verontreinigde hijsband

 • Was vuile hijsbanden steeds grondig in koud water. Gebruik indien nodig neutrale schoonmaakmiddelen
 • laat vervolgens op natuurlijke wijze drogen

Geknoopte hijsband

 • Hijsbanden mogen nooit geknoopt worden. Dit beïnvloedt de WLL werklast en garandeert niet langer de veiligheid

Hijsband blootgesteld aan extreme temperaturen

 • Hijsbanden zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen - 40° C en +100° C

Ontdek ons assortiment lifting slings!

Hoe lang gaat een hijsband mee?

Hijsbanden hebben geen houdbaarheidsdatum indien ze worden gebruikt zoals bedoeld en regelmatig worden gecontroleerd.

 

Hoe stockeer ik hijsbanden?

 • Stockeer hijsbanden in een koele, droge ruimte
 • Vermijd blootstelling aan UV-straling (direct zonlicht)

Hijsbanden kopen? Ontdek ons assortiment!

Moet ik hijsbanden en onderdelen laten controleren?

Beschadigde hijsbanden garanderen niet langer de veiligheid.

 • Na datum van eerste ingebruikname dient u elke drie maanden uw hijsbanden te laten keuren door een erkend organisme. Vindt bij ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) hierover meer informatie.
 • Controleer de hijsband regelmatig op beschadigingen, en dit gedurende de hele levensduur.
 • Controleer ook steeds de hulpstukken, eindfittings, verbindingselementen, label etc op schade.

Ontdek ons assortiment hijsbanden!