Add to cart
accountHerbestelling plaatsen

Help | Spanbanden

Is een label aan mijn sjorband verplicht?

Ja. volgens de Europese norm EN-12195-2 moet iedere sjorband voorzien zijn van een leesbaar label. Het label vermeldt de waarden die je nodig hebt om te weten of de sjorband geschikt is voor uw toepassing. Het label is een maatregel die de veiligheid bij ladingzekering moet verhogen.

Ontdek ons assortiment sjorbanden

Het label van mijn sjorband vermeldt 'Shf'. Wat is dat?

Shf of Standard Hand Force is de handmatige kracht die u toepast op een ratel bij het neersjorren van een spanband. Op het label van uw sjorband staat vermeld hoeveel die handmatige kracht mag bedragen. Voor een bandbreedte van 25 mm is dat standaard 20 daN. Bij andere banden bedraagt die kracht 50 daN.

In de praktijk:

Wanneer u een handmatige kracht van 50 daN uitoefent op de ratel, dan staat er een kracht ter waarde van de Stf (ook vermeld op het label) op de ingespannen sjorband.

OPGELET: Sjormiddelen mogen enkel met de hand worden aangespannen. Spant u ze aan mbv hulpmiddelen (bijvoorbeeld een stang), dan vergroot u de hefboomwerking en kan het sjormiddel overbelast worden.

Ontdek ons assortiment spanbanden en sjormateriaal

Hoe bereken ik het aantal sjorbanden? (met en zonder antislipmat)

Bij transport werken grote krachten op de lading, en dan vooral bij het remmen. Maar liefst 80% van het gewicht van de lading wil tijdens het remmen naar voren. 50% van het gewicht wil uitbreken naar links, rechts en achter. Een antislipmat (met wrijvingscoëfficiënt van minimum 0,6 μ) heeft een aanzienlijk effect op de inwerking van deze krachten.

Een voorbeeld op basis van een lading van 8000 kg (zwaartepunt in het midden van de lading)

Metaal op hout
80% van 8000 kg                                  6400
0,4 μ (wrijvingscoëfficiënt) x 8000 kg    3200
Totaal op te vangen krachten:               3200

   Aantal sjorbanden nodig*:
   3200: 320 = 10 sjorbanden

* Om het aantal sjorbanden te kennen, deel je de totaal op te vangen krachten door de voorspankracht (Stf) van de sjorband.

Metaal op antislipmat
80% van 8000 kg                                  6400
0,6 μ (wrijvingscoëfficiënt) x 8000 kg    4800
Totaal op te vangen krachten:               1600

   Aantal sjorbanden nodig:
   1600 : 320 = 5 sjorbanden

Ontdek ons assortiment spanbanden voor ladingzekering