Add to cart
accountHerbestelling plaatsen

RONDSTROPPEN

Is een label verplicht voor rondstroppen en wat moet erop staan?

Veiligheid komt altijd op de eerste plaats. Daarom krijgen alle rondstroppen verplicht een blauw label aangestikt (blauw wijst steeds op een product gemaakt van polyester).
Gebruik nooit rondstroppen zonder label en check of het volgende – onuitwisbare – vermeldingen bevat:
•    naam van de fabrikant
•    land van herkomst
•    nummer van de typekeuring
•    veilige werkbelasting (WLL)
•    gebruiksfactor (7)
•    productiedatum
•    serienummer
•    lengte

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van rondstroppen ligt bij de gebruiker. Ga nooit onvoorbereid te werk. Heb je twijfels, neem contact op.

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Van welk materiaal worden rondstroppen gemaakt?

Rondstroppen bestaan uit polyester garens omhuld door een dubbel geweven polyester beschermband. Polyester (PES) heeft de volgende eigenschappen:
•    goede weerstand tegen hoge temperaturen, UV-straling en de meeste zuren
•    blijft sterk ook in natte toestand
•    hoge trekkracht in verhouding tot het soortelijk gewicht
Hijsmaterialen gemaakt van polyester krijgen altijd een blauw label aangestikt.

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Hoe weet ik welke bedrijfslast mijn rondstrop heeft?

1. Volgens de Europese kleurcodering krijgen rondstroppen per WLL werklast een vaste kleur, ongeacht de fabrikant.
•    WLL 1 ton = paars / violet
•    WLL 2 ton = groen
•    WLL 3 ton = geel
•    WLL 4 ton = grijs
•    WLL 5 ton = rood
•    WLL 6 ton = bruin
•    WLL 8 ton = blauw
•    WLL ≥ 10 ton = oranje

2. Iedere rondstrop krijgt ook altijd een aantal zwarte lijnen ingestikt. Iedere lijn staat voor 1 ton (1 lijn = 1 ton, 2 lijnen  = 2 ton etc).
3. Derde manier om de werklast te kennen is het label. Daarop staat de normale bedrijfslast van de rondstrop in rechte toepassing vermeld.
4. Tenslotte wordt de bedrijfslast ook nog eens op de beschermband gedrukt.

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Veilig werken met rondstroppen: waar moet ik op letten?

•    Ga nooit onvoorbereid te werk en bereken altijd eerst welke rondstrop(combinatie) u nodig heeft aan de hand van het WLL-schema.
•    Werk of sta nooit onder een geheven last
•    Rondstroppen die meer dan 18 kilogram wegen hanteer je met een toestel of met meer dan 1 persoon
•    Zorg ervoor dat het voorwerp dat je hijst steeds in evenwicht blijft. Het werkelijke hijspunt moet zich loodrecht boven het zwaartepunt bevinden
•    Forceer de rondstrop nooit in een onnatuurlijke positie
•    Gebruik je roundslings per paar, dan is het aangeraden een hijsbalk te gebruiken om de lading stabiel te houden

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Op welke manieren kan ik rondstroppen gebruiken?

Ga eerst altijd na of de veilige werkbelasting (WLL), vermeld op het label en uitgedrukt in ton, volstaat voor het voorwerp dat je wil hijsen.

LET OP: hou hierbij rekening met de aanslagmethode, werkomstandigheden en vorm van het voorwerp dat je wil hijsen. De impact van de aanslaghoek op de hijskracht van de rondstrop vind je op het WLL schema (te vinden op iedere productpagina van rondstroppen).

4 manieren om te hijsen met rondstroppen:
1.  rechte heffing

 • De rondstrop wordt gebruikt in zijn natuurlijke lusvorm
 • WLL werklast komt overeen met de vermelding op het label

2.    Ringvorm

 • De rondstrop wordt als een strop om de lading heen gespannen. Ook gekend als ‘choke hitch’
 • De WLL bedrijfslast in ringvorm bedraagt 0,8 maal de WLL vermeld op het label
 • Gebruik je de rondstrop in ringvorm, vorm een natuurlijke hoek van maximum 120 graden om wrijving te voorkomen

3.    Mandvorm

 • De rondstrop wordt in U-vorm onder de lading gebracht. Ook gekend als “basket hitch” of “U-lift”
 • WLL werklast bedraagt in rechte U-vorm het dubbele van de WLL vermeld op het label. Vormen de benen van de “U” echter een hoek, dan varieert weerom de werklast. Raadpleeg het schema.
 • Gebruik je de rondstrop in mandvorm, zorg ervoor dat de lading vast zit. In tegenstelling tot de ringvorm wordt de lading niet vastgeklemd  en zou ze kunnen wegglijden

4.    In samenstelling

 • De rondstrop wordt gebruikt in combinatie met hijstoebehoren zoals hijsogen en hijshaken. In dit geval bestaat de leng uit meerdere delen (2-haaks/2-sprong; 3-haaks/3-sprong; 4-haaks/4-sprong). Raadpleeg steeds het WLL-schema voor de gevolgen voor de werklast.
 • Zorg ervoor dat de last altijd stabiel blijft

Ontdek ons gamma rondstroppen

Hijsen, neerlaten en verplaatsen: waarop let ik?

•    Voer de snelheid bij hijsen of neerlaten enkel geleidelijk op en voorkom schokken
•    Voorkom dat de rondstrop klem komt te zitten bij het neerlaten van de last
•    Als de last op de roundsling rust, tracht deze er niet onderuit te trekken
•    Versleep de last niet met een roundsling en sleep de sling niet over de grond of een ruw oppervlak

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Wanneer mag ik een rondstrop NIET gebruiken?

Controleer voor gebruik altijd de staat van de rondstrop. Check steeds
•    alle zijden van de rondstrop
•    label
•    eventuele hulpstukken, eindfittings en verbindingselementen
Als er enige twijfel bestaat over de veiligheid/kwaliteit, gebruik de rondstrop NIET.

NIET gebruiken:

Rondstrop zonder label
o    Gebruik nooit een roundsling die niet voorzien is van een label. Veiligheid is niet gegarandeerd

Beschadigde rondstrop
o    Beschadiging (bijvoorbeeld door wrijving) veroorzaakt verlies in breeksterkte
o    Gebruik ter preventie van wrijving een slijt- of beschermhoes
o    Vermijd altijd rechtstreeks contact met scherpe randen en hoeken

Rondstrop blootgesteld aan chemische stoffen
o    Rondstroppen worden gemaakt uit polyestergarens. Deze zijn bestand tegen minerale zuren, maar niet tegen alkaliën
o    Onschadelijke chemische oplossingen kunnen door verdamping na een bepaalde tijd toch een negatieve invloed hebben op de rondstrop

Verontreinigde rondstrop
o    Was vuile rondstroppen steeds grondig in koud water. Gebruik indien nodig neutrale schoonmaakmiddelen
o    Rondstroppen die in contact geweest zijn met zuren of alkaliën dompel je onder in water of neutraliseer je met bijv. trichloorethyleen of tetrachloorethyleen
o    laat vervolgens op natuurlijke wijze drogen

Geknoopte rondstrop
o    Gebruik nooit rondstroppen met een knoop erin. Knopen kunnen verhitten en extra wrijving veroorzaken. Dit beïnvloedt de WLL werklast en garandeert niet langer de veiligheid

Rondstrop blootgesteld aan extreme temperaturen
o    Hijsbanden zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen - 40° C en +100° C

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Hoe lang gaat een rondstrop mee?

De gebruikte garens garanderen een stabiele levensduur van 5 jaar
-    onder normale gebruiksomstandigheden (wat betreft temperatuur en UV-straling)
-    op voorwaarde dat richtlijnen ivm gebruik, onderhoud en opslag gerespecteerd worden

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Hoe stockeer ik rondstroppen?

 • Stockeer hijsbanden in een koele, droge ruimte
 • Vermijd blootstelling aan UV-straling (direct zonlicht)
 • Vooraleer je de rondstrop opbergt, controleer altijd op beschadiging
 • Leg een beschadigde rondstrop nooit terug in opslag

Ontdek ons assortiment rondstroppen

Moet ik rondstroppen laten controleren?

Beschadigde hijsbanden garanderen niet langer de veiligheid. Bij twijfel: NIET gebruiken.

 • Controleer de rondstrop voor elk gebruik op beschadigingen, en dit gedurende de hele levensduur
 • Controleer ook steeds de hulpstukken, fittings, verbindingselementen, label etc op schade
 • Stalen triangels en fittings laat je minimaal elke 4 jaar testen
 • Triangels en eindfittings van andere materialen dan staal laat je jaarlijks testen

Metaltis raadt aan rondstroppen één maal per jaar te laten nakijken door een erkend deskundige. Deze controle kan via de datumaanduiding op het blauwe label worden geregistreerd.

Ontdek ons assortiment rondstroppen